Genealogia Polska

Łaskarzewscy i spokrewnieni

Co nowego (ostatnie 30 dni)


Informacje na temat hrabiego Antoniego Łaskarzewskiego, dziedzica w Rzeczycy Księżej. Są to skopiowane z nieistniejącego już Forum dyskusyjnego Łaskarzewskich, onegdaj tętniącego życiem, dziś pozostające we wspomnieniach.


Kopia z dn. 13.12.2005r.
Szanowni Państwo.
Jak wynika z ostatnio przeprowadzonych rozmów, przed II Wojną Światową w miejscowości Rzeczyca pow. Kraśnik był sobie spory majątek w posiadaniu niejakiego Łaskarzewskiego. Szlachcic ów nie został do dnia dzisiejszego przeze mnie zidentyfikowany.
Ktokolwiek zatem jest w posiadaniu jakichkolwiek danych w tym temacie, proszony jest o jak najpilniejszy kontakt ze mną.
Jako administrator strony poświęconej Rodzinie Łaskarzewskich będę wielce zobowiązany za każdą informację.
Mam nadzieję wyjaśnić tę jak dotychczas nieznaną nitkę, która być może jest brakującym ogniwem wielu niepowiązanych wątków.

Kopia z dn. 17.12.2005r.
Kolejne informacje o jakie wzbogacona została dzisiaj moja wiedza wskazują na to, iż dziedzicem we wsi Rzeczyca Księża był Antoni Łaskarzewski, posiadający ponad 300 mórg ziemi, jak również stawy hodowlane oraz sadzawki do których utrzymania zatrudniał wielu pracowników. Jak wynika z rozmowy - z osobą, która osobiście pamięta Antoniego - był wielce lubianą postacią wśród miejscowej ludności. Zmarł w roku 1942 lub 1943 i został pochowany na cmentarzu w tej samej miejscowości. Jego jedyny syn Zygmunt mieszkał przed wojną wraz z matką (prawadopodobnie Zofia) w Warszawie. Po wojnie majątek został rozparcelowany, natomiast Zygmunt ponoć w tym czasie przebywał za granicą. Po powrocie zrzekł się majątku (prawdopodobnie dobrowolnie pod przymusem jak przystało na tamte czasy) na rzecz wybudowanej (na jemu przydzielonym terenie) szkoły do dzisiaj istniejącej. W terminie późniejszym również na tej samej działce została wybudowana a następnie rozbudowana do dziś funkcjonująca remiza O.S.P.

Jeżeli ktokolwiek z odwiedzających tę stronę zna inne dzieje Antoniego, Zygmunta bądź ich krewnych jak również majątku, którego przed wojną byli właścicielami, proszę o kontakt.Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów